?

Log in

No account? Create an account
Hi there! - Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hi there! [Jul. 6th, 2009|02:58 pm]
Gyaru in CZ & SK
czech_gyaru
[lunaparcik]
[Current Location |Czech Republic]
[Current Mood |relaxedrelaxed]
[Current Music |Blur:She´s so high]


Už to píšu po 3. takže to zkrátim:Mám ráda gyaru ale radši mám fairy kei (jo kdyžtak mě opravte za chybu protóže těch íček je tam fakt hodně xD) 
pictures:

.
LinkReply

Comments:
From: terez_xxx
2009-07-08 06:46 pm (UTC)
ouch krásný fotky :) ta poslední mě dostala ***
jo, fairy kei je užasný :)
(Reply) (Thread)