?

Log in

No account? Create an account
Themee xD - Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Themee xD [Jan. 21st, 2009|08:04 pm]
Gyaru in CZ & SK
czech_gyaru
[terez_xxx]
[Current Mood |calmcalm]
[Current Music |Double star - Kiss me]

O.k. tak du na to xD předem varuju  =D
 


 Duben 2008: tady si nekdo neuspěšně hrál na scene xD


 
Květen 2008: moje éra tupírování vlasu (tady jsou zrovna zplihlé xD ) a fialových očních linek (ty tu nejsou pořádně vidět xD )Červen 2008: jeden y mnoha mých trapných a děsných pokusů o decoru =))Září 2008: tady sem si dala od všeho pokoj a asi tak pět minut byla normální (no, možná dýl xD ) a taky sem v táhle době měla fak dementě vytrhané obočí xD


 NOW : bez makeupu *jde zvracet * xDNOW: s makeupem :)) moje nejoblíbenější fotka xDNOW:ještě jedna s makeupem , dávám ji sem kvůli vlasům :)NOW: ukázka jednoho mého outfitu =))

*omlouvá se za (ne)kvalitu * :)

LinkReply

Comments:
From: kawaiii_hime
2009-02-08 01:47 pm (UTC)
Áááááá, teď jsi fakt nejvíc cute X**
Myslím, že to něco-jako-gyaru ti svědčí nejvíc :D
(Reply) (Thread)