?

Log in

shop - Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

shop [Jul. 27th, 2009|01:19 pm]
Gyaru in CZ & SK
czech_gyaru
[lunaparcik]
[Current Mood |crazycrazy]
[Current Music |Oasis-Cigarettes and Alcohol]


shop
napadlo mě že bychom mohli udělat něco jako lolo expres ale pro gyaru,že bychom objednávali věci třeba cocolulu,tralala,jsg...určitě bych nebyla sama kdo by tam pravidelně utrácel svoje kapasné :-D

LinkReply

Comments:
From: rezaakatto
2010-01-09 10:47 am (UTC)

..

To je moc dobrý nápad, ale chtělo by to někoho, kdo by to zorganizoval..
(Reply) (Thread)