?

Log in

No account? Create an account
Theme~* - Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Theme~* [Jan. 26th, 2009|03:29 pm]
Gyaru in CZ & SK
czech_gyaru
[denni_x3]
[Current Mood |busybusy]
[Current Music |Perfume - Secret Secret]

Dala sem to na everyday,tak proč ne sem :D:D...snad neva že sem to jen kopčila =PP
~ Before you were gal


it was 2006 (sorry,don´t have older photos)
~ Now, but no make and hair styling


~ After make and hair styling

straight hair =D

curly hair ..[weird contrast]

LinkReply

Comments:
From: terez_xxx
2009-01-26 08:29 pm (UTC)
ty vlnitý vlasy ti slušej uplně nejvíc :))
(Reply) (Thread)
From: kawaiii_hime
2009-02-08 01:50 pm (UTC)
Néééé, proč jsi to smazal z photobucketu? T-T
Ani podívat jsem se nestačila :(
(Reply) (Thread)