?

Log in

Hi! - Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hi! [Jan. 4th, 2009|08:38 pm]
Gyaru in CZ & SK
czech_gyaru
[terez_xxx]
Ehm xD *odkašlala si*

noo, tak vzhledem k tomu že se mi gyaru děsně líbí a už delší dobu se o něj zajímám , tak sem se k vám přidala :) doufám že tu nebudu vadit XD  *možná když nebude lína, dá sem časem nějaký fotky xD *
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
(Deleted comment)
From: terez_xxx
2009-01-07 08:49 pm (UTC)
děkujííí moc d(^O^)b
(Reply) (Parent) (Thread)